Pulzní oxymetr

Meriden Impulso2

Prstový pulzní oxymetr je perfektní zařízení pro lidi, kterým hrozí snížení hladiny kyslíku v krvi – Prstový pulzní oxymetr s OLED displejem založený výlučně na digitální technologii neinvazivně měří skutečné množství oxyhemoglobinu (Hb02) v tepně (saturace kyslíkem) pomocí metody optického přenosu. Má schopnost aktivovat alarm a zvuk odpovídající našemu tepu při jeho měření.

Nová technologie – Pulzní oxymetr měří saturaci kyslíkem (SpO2) a tepovou frekvenci (PR) a perfuzní index (PI) v lidském těle přes tepnou prstu. Je široce používán v nemocnicích (včetně operačních sálů), jakož i ve zdravotnických zařízeních a domácnostech. Funkční, malé zařízení můžete použít kdykoli, bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Meriden Impulso2

Určen pro:

• lidi s dýchacími problémy a astmatici,

• lidi s kardiovaskulárními problémy,

• sportovce a lidi cvičící ve fitness klubech,

• lidi, kteří ztratili velké množství krve a v případech hypoxie


Velký, snadno čitelný OLED displej


Bezpečný

Funkce zvukové signalizace pulzu během měření (lze vypnout), Funkce zvukového alarmu po překročení nastaveného rozsahu (horní nebo dolní) úrovně saturace a pulzu (lze vypnout).

Rozsah měření saturace: 35 % -100 % (± 2 % při > 70 %).

MeridenMeriden
Meriden Impulso2

Vlastnosti produktu